Sundolitt logoSundolitt logo

Bærekraft

Bærekraft

Sunde har en aktiv og ambisiøs rolle i å jobbe for bedre og mer energieffektive løsninger. Alle produktene er i dag 100% gjenvinnbare, og Sunde går videre. Gjennom klimastrategien Sunde Balance blir listen hevet ytterlig.

En kontinuerlig utvikling og forbedring av hele vår verdikjede

Alternative råvarekilder, reduksjon i forbruk, minimering av avfall, mer gjenvinning og mer bruk av grønn energi er alle viktige steg på veien mot mer miljøvennlige produkter.

Bevaring av energi

Fokus på å bevare energi er kjernen i vår virksomhet. Å ta vare på det som allerede er, fører til mindre forbruk og redusert miljøbelastning.

Originalen som fortsatt setter standarden

I mer enn 100 år har vi satt standarden som en hel bransje følger, og gjennom konseptet Sunde Balance™ hever vi nå listen ytterligere.

Sunde Balance – konsepter:

Sundolitt White to Grey™

Sundolitt White to Grey™ er vårt konsept for omlegging fra hvit til grå EPS. Målet er å sørge for en enda grønnere produksjon og mer miljøvennlige isolasjonsprodukter. Sundolitt White to Grey™ er en del av vår overordnede klimastrategi Sunde Balance™.

Les mer

Sundolitt 2nd Life™

Sundolitt 2nd Life™ handler om å hente tilbake en stadig større andel av brukt emballasje og isolasjon. Materialet benyttes deretter om igjen til nye produkter. Gjenvinning og gjenbruk utgjør en av de viktigste pilarene i vår klimastrategi Sunde Balance™.


Les mer

(ENGLISH cookies) We use cookies on our site! Some of the cookies are necessary for the site to be safe and reliable. Others contribute to the best possible user experience. By clicking "Accept" you agree to the use of our cookies.