Sundolitt logoSundolitt logo
Personvernerklæring - Sunde ASPersonvernerklæring - Sunde AS
Personvernerklæring - Sunde ASPersonvernerklæring - Sunde AS

Personvernerklæring - Sunde AS

Sunde AS fokuserer på å ivareta og beskytte våre kunders personvern. Vi behandler personopplysninger i samsvar med den til enhver tid gjeldende lovgivning, herunder i samsvar med personopplysningsloven og personopplysningsforskriften. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som kunde.

Denne personvernerklæringen beskriver hvilke personopplysninger vi mottar og samler inn når du bestiller og benytter deg av varer og tjenester fra Sunde AS, samt hva vi gjør for å beskytte personopplysningene.

Du bør gjøre deg godt kjent med innholdet av denne personvernerklæringen. Ved å bestille og ta i bruk våre varer og tjenester samtykker du til at vi behandler personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen og de rammer som den til enhver tid gjeldende lovgivning oppstiller.

1 BEHANDLINGSANSVARLIG

Sunde AS er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger i forbindelse med alle varer og tjenester som leveres av Sunde AS.

2 VÅR BRUK AV PERSONOPPLYSNINGER

2.1 Registrering og innsamling av personopplysninger Sunde AS behandler de personopplysningene du oppgir når du registrerer deg hos oss for eksempel opplysninger om navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer, samt opplysninger som du på annen måte gir fra deg som din ip-adresse. Vi innhenter kredittopplysninger ved forespørsel om salg på kreditt.

I tillegg samler Sunde AS løpende inn og behandler informasjon om ditt kundeforhold til oss, for eksempel opplysninger om kjøpshistorikk samt hvilke tjenester du benytter deg av.

2.2 Hva personopplysningene brukes til Vi bruker personopplysningene for å gi deg de varene og tjenestene du har registrert deg for og for å kunne administrere kundeforholdet, gjennomføre leveransen og faktureringen, samt informere om eventuelle prisjusteringer som er relevant for ditt kundeforhold.

2.3 Særlig om bruk av informasjonskapsler På noen deler av www.sundolitt.no benyttes informasjonskapsler, såkalte cookies. Cookies brukes for å gjøre www.sundolitt.no mer brukervennlig. Vi bruker ikke cookies for å samle sensitiv personlig informasjon. Du kan til enhver tid gjøre endringer i nettleseren din og blokkere cookies.

3 SÆRLIG OM BRUK AV PERSONOPPLYSNINGER I TILKNYTNING TIL MARKEDSFØRING

Vi bruker personopplysninger til å gi deg informasjon om varer og tjenester som du kan ha interesse av.

Hvis du er, eller har vært, kunde hos Sunde as, vil vi innhente samtykke før vi eventuelt sender elektronisk informasjon eller markedsføring.

Sunde as benytter for øvrig telefon, e-post og andre digitale kommunikasjonskanaler til markedsføring overfor kunder. Denne markedsføringen gjennomføres i henhold til den til enhver tid gjeldende lovgivning. Dersom du ikke ønsker å motta slike henvendelser kan du når som helst reservere deg mot dette.

Dersom du ikke er eller har vært kunde, vil vi benytte elektronisk markedsføring, for eksempel sende nyhetsbrev, dersom du eksplisitt har samtykket til å motta slike markedsføringshenvendelser.

4 OPPLYSNINGER OM ANSATTE

Sunde AS behandler personopplysninger om sine ansatte for å administrere lønn og personalansvar i henhold til personopplysningsloven § 8, første ledd og § 8 a), b) eller f) samt § 9 a), b) og f). Det registreres nødvendige opplysninger for utbetaling av lønn, for eksempel grunndata, lønnsnivå, tidsregistrering, skatteprosent, skattekommune, fagforenings-tilhørighet og refusjoner, samt eventuelle myndighetspålagte utleggstrekk.

Sunde AS registrerer opplysninger i tilknytning til nøkkeladministrasjon av inn-passeringer, samt opplysninger om tilganger til IKT-systemene. Opplysningene utleveres bare i forbindelse med lønnsutbetalinger og andre lovpliktige utleveringer. Sletterutiner for personalopplysninger følger regnskapsloven og arkivloven.

Personalmapper oppbevares i personalarkivet. Mapper blir ryddet ved utløp av arbeidsforholdet.

5 OPPBEVARING OG LAGRING AV PERSONOPPLYSNINGER

Vi oppbevarer personopplysninger i henhold til gjeldende lovgivning og har til enhver tid tiltak for å sikre kravene til konfidensialitet, tilgjengelighet og integritet.

Personopplysningene dine vil bare bli lagret så lenge Sunde AS har et saklig behov for dette, og under enhver omstendighet ikke lenger enn det som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning. Når Brødr. Sunde as ikke lenger har et saklig behov for lagring av personopplysninger, vil opplysningene bli slettet eller anonymisert.

6 UTLEVERING AV PERSONOPPLYSNINGER - TAUSHETSPLIKT

Vi vil ikke utlevere personopplysninger som vedrører deg eller noen i samme firma til utenforstående, unntatt når utlevering av personopplysningene skjer:

a. Med samtykke fra den som opplysningen gjelder, b. Med hjemmel i lov eller forskrift gitt med hjemmel i lov, c. Etter pålegg fra en domstol eller annen myndighet, eller d. Som ledd i betalingsinnkreving mv. hvor det foreligger saklige grunner.

Taushetsplikten er likevel ikke til hinder for at Sunde AS tilgjengeliggjør ovennevnte personopplysninger for de selskaper som etter avtale med Sunde AS forestår den tekniske eller administrative driften av våre tjenester.

Når vi gir personopplysninger til selskaper som nevnt her, sikrer vi at disse tredjepartene overholder Sunde AS sine krav til behandling og bruk av personopplysninger og den til enhver tid gjeldende lovgivning.

Sunde AS kan videre gi tredjeparter tilgang til akkumulerte og anonymiserte data.

7 DINE RETTIGHETER

Du har til enhver tid rett til innsyn i de opplysninger som Sunde AS har registrert om deg. Du kan også kreve retting og sletting av personopplysninger i samsvar med gjeldende lovgivning.

8 REVISJON AV DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN

Vi kan endre denne personvernerklæringen dersom:

a. Behandlingen av personopplysninger endres, eller b. Revisjon anses nødvendig grunnet endring i lover eller forskrifter gitt i medhold av lov.

9 HENVENDELSER

Ta kontakt med oss dersom du vil ha mer informasjon om Sunde AS sin behandling av personopplysninger.

Kontaktinformasjon

E-post: norway@sundolitt.com

Telefon: +47 70 17 70 00

Postadresse: Postboks 8115 Spjelkavik, 6022 Ålesund

Sundolitt®

A business built on air

(ENGLISH cookies) We use cookies on our site! Some of the cookies are necessary for the site to be safe and reliable. Others contribute to the best possible user experience. By clicking "Accept" you agree to the use of our cookies.