Sundolitt logoSundolitt logo
Nyutviklede avrenningsfrie kasserNyutviklede avrenningsfrie kasser
Nyutviklede avrenningsfrie kasserNyutviklede avrenningsfrie kasser

Nyutviklede avrenningsfrie kasser

Sunde har utviklet nye typer kasser som samler opp smeltevann og hindrer avrenning helt frem til kunde. Dette vil bidra til sikker, økonomisk og miljømessig trygg transport av kvalitetsprodukter til markeder både nært og fjernt. Sunpack 20-1 er beregnet for superkjølt laks med små mengder is, mens Sunpack 20-3 er beregnet for vanlige ismengder.

Sunpack 20-1 er beregnet for superkjølt laks med behov for svært lite is tilført. Kassen samler opp og beholder smeltevann inne i kassen langs kanten slik at det ikke kommer i kontakt med laksen. Vel fremme hos mottaker er kassen uten videre klar for tømming, vasking og komprimering for videre prosess med gjenvinning.

Les pressemeldingen her.

Sunpack 20-3 er en tett kasse som er beregnet for vanlige ismengder og denne har høyere kapasitet til oppsamling av smeltevann. Det er et seperasjonssjikt mellom smeltevannet og biomassen og dette arket er samme material som selve kassen og dermed gjenvinnes dette sammen med kassen uten behov for absorbent.

Smelting av isvann under transport har noen uheldige miljøeffekter og kan også gi redusert trafikksikkerhet når vannet fryser på bakken. Sunde sine nye kasser samler opp smeltevann og hindrer avrenning. Dette vil bidra til sikker, økonomisk og miljømessig trygg transport av kvalitetsprodukter til markeder både nært og fjernt.

Et typisk vogntog med laks avgir mellom 1800 og 3600 liter smeltevann på veien under transport. Dette kan utgjøre en potensiell risiko i trafikkbildet og det gir også et kontinuerlig behov for renhold av vogntog som transporterer sjømat.

Sunpack 20 kg tette kasser er designbeskyttet og patentsøkt og løser dette ved å samle opp alt smeltevann under transport. Det kalde smeltevannet bidrar i tillegg til å redusere kuldetapet under transport og sammen med de tette isolerte kassene reduserer dette behovet for tilsatt mengde is. Denne emballasjen er som øvrige Sunpack kasser 100 % resirkulerbar.

Produktegenskaper:

  • Ingen avrenning under transport
  • Separasjonslag mellom laks og smeltevann
  • Redusert behov for kjøling under transport
  • Redusert behov for tilsatt is
  • 100 % resirkulerbar

Ta gjerne kontakt med oss for en prat om EPS emballasje! 

Sunpack EPS emballasje generelt

Sunpack matemballasje er funksjonell, lett og rimelig emballasje. Pakk og send laks eller andre matvarer på en trygg måte og unngå brekkasje. EPS kassene finnes i et bredt spekter med produkter som sørger for sikker befraktning helt frem til mottaker. Tette kasser beregnet for flyfrakt og kasser med drenering beregnet for bilfrakt. Se sortimetet til venstre i margen her og kontakt oss gjerne.

(ENGLISH cookies) We use cookies on our site! Some of the cookies are necessary for the site to be safe and reliable. Others contribute to the best possible user experience. By clicking "Accept" you agree to the use of our cookies.