Sunpack Gel Ice - sikker kjøling

Sunpack Gel Ice brukes til effektiv kjøling av matvarer under befrakting og lagring. Produktet gir gode forutsetninger for en trygg og god temperaturkontroll fra produsent til mottaker og bidrar til å opprettholde god kvalitet på næringsmiddelet.

Å bevare næringsmiddelet fra det blir pakket og helt frem til sluttbruker er svært viktig for å opprettholde kvaliteten. Gel Ice bidrar til dette på en trykk og hygienisk måte.