Kvalitet

Vår produksjon av råstoff og ferdigvarer er sertifisert etter ISO 9001. Dyktige medarbeidere, grundig egenkontroll og moderne produksjonsanlegg sørger for at produktene er av god kvalitet til enhver tid.

Vi ønsker å være en høyt verdsatt leverandør der vi blir en del av verdikjeden til våre kunder. Dette betinger oppfølging og pålitelighet, der vi setter høye krav til oss selv og våre produkter.

EK-sertifikater finner du under her under Relaterte dokumenter.