Et bærekraftig livsløp for Isoporkassen

Visste du at Isoporkasser (EPS-kasser) inngår i den sirkulære økonomien og at 1 gjenbrukt isolasjonskasse hindrer utslipp av 2300 kg CO2 i løpet av sin levetid?

Gjenvinning av EPS/Isopor emballasje gjør at innkjøp av fossilt basert råvare blir sterkt redusert når man produserer nye isolasjonsprodukter av brukt emballasje.

Når en fiskekasse resirkuleres går den inn i den sirkulære økonomien og blir til ny isolasjon som igjen medfører redusert varmetap og redusert energibruk til oppvarming og nedkjøling. På denne måten vil eksempelvis en fiskekasse som gjenoppstår som Sundolitt XPS isolasjon i løpet av levetiden redusere utslipp av CO2 med 2.300 kg.

Dette viser hvor viktig det er å resirkulere og bruke den ressursen som ligger i brukt Isopor.Resirk linje 3.jpg