Sundolitt S/SE Veiblokk

Til oppbygging av vegfyllinger og støttemurkonstruksjoner.
Støyskjerming.
Trykkfordeler ved dårlig grunn.
 
Trykkfasthet:
Korttidslast 5% def.     100 kPa

 

 

 
 

Spesifikasjoner 
Standardformat (lxb) mm  2420 x 1220 
Høyde (mm)  500