Sundolitt fyllmasse

Tilbakefylling mot veggkonstruksjoner,  støttemurer etc.

Leveres i råblokker  eller oppmalt i sekker.