Vei

Sundolitt EPS er et velegnet produkt ved bygging i områder med dårlige grunnforhold eller når det er fare for setninger i byggegrunnen. Sundolitt EPS har blitt brukt til dette formål siden slutten på 70-tallet. Sundolitt EPS er et lett materiale som veier lite selv ved store volum. Dette sammen med god trykkfasthet gjør materialet velegnet til dette formål.

Ved å bygge opp veibanen med Sundolitt EPS isteden for andre tyngre materialer reduserer man belastningen på byggegrunnen vesentlig. Bytter man ut deler av eksisterende masser med Sundolitt EPS vil en også få mindre belastning, og dermed redusere faren for setninger.  Sundolitt EPS kan på denne måten både forbedre stabiliteten og begrense eventuelle setninger i byggegrunnen.