Kulvertkasser

Isolering av grunne ledninger.

Isolasjonen tar vare på egenvarmen fra vannføringen i vannledningen, samt evt. varmeavgivelse fra   spillvannsledninger og El-kabler i fellesgrøfter.

Lett å kappe/tilpasse.

Kassen leveres både i EPS og XPS, klikk her for å se komplett sortiment i produktoversikt brosjyren.