Radonbeskyttelse

Radongass forekommer i mange geografiske områder i Norge og man kan også få tilkjørt radonholdig masse når et bygg skal oppføres. I praksis så skal det gjøres tiltak mot radon i alle nye bygg der det er varig opphold av mennesker. Disse tiltakene er legging av radonmembran eller annen radonsperre, samt at det skal legges til rette for lufting av grunnen senere, for eksempel ved hjelp av en radonbrønn.
 
Vi tilbyr godkjente produkter som beskytter effektivt mot radon og gir trygghet for brukere av byggene. Klikk på relaterte dokumenter under her og les om vårt sortiment og dokumentasjon for produktene.