Sundolitt Takfall plater

Sundolitt Takfall plater brukes for å bygge opp fall for å føre vann til sluk eller renne. Systemet er lett å legge og leveres med standard fall 1:40, 1:60 og 1:100. Sundolitt Takfall brukes som regel sammen med jevntykke plater for oppbygging til en bestemt gjennomsnitstykkelse som gir en u-verdi i henhold til dagens krav.

Ta kontakt med ordre.norge@sundolitt.com eller med din distriktssjef for mengdeberegninger.