Sundolitt S 60

Bruksområde

 
Isolasjon i betongelement.Lett fyllmasse. Andre isolasjonsformål med redusert krav til isolasjonsevne. Isolasjon i gulv på grunn.
 
 

Spesifikasjoner 
Trykkfasthet  Kortidslast 10 % def.  60 kPa 
Trykkfasthet  Langtidslast 50 år 2% def.  18 kPa 
Varmekonduktivitet: (W/mK)  deklarerat verdi, λdekl  0,040 
Standardformat (lxb) mm  1200x600 
Tykkelser (mm)  100, 150 (Bestillingsvare) 
E-Modul, korttid  Mpa  1,6 
Brannegenskaper (klasse) 
Kant  Glatt