Sundolitt S 150

Bruksområde

Isolering i gulv på grunn. Isolasjon av forstøtningsmur. Isolering i vegger og tak. Isolering i betongelement. Isolering i flytebrygger. Isolering i oppkjørsler. Isolasjon av grunne fundamenter for bygg, levegger, stolper etc. Som markisolasjon.

 

 
 

Spesifikasjoner 
Trykkfasthet  Kortidslast 10 % def.  150 kPa 
Trykkfasthet  Langtidslast 50 år 2% def.  45 kPa 
Varmekonduktivitet: (W/mK)  deklarerat verdi, λdekl  0,035 
Standardformat (lxb) mm  1200x600 / 2400x1200 
Tykkelser (mm)  10-20-30-40-50-100 
E-Modul, korttid  Mpa  5,3 
Brannegenskaper (klasse) 
Kant  Glatt