Sundolitt MX 300

Bruksområde

Telesikring og isolasjon hvor det stilles store krav til trykkstyrke.  Isolering av støttemurer. Isolering av garasjer og boder. Isolering av terrasser. Isolering av veier og innkjørsler. Isolering i kunstgressbaner og grøntanlegg.  Isolering av ringmurer i småhus, industrigulv, kjølerom, fryserom etc.

 
 

Spesifikasjoner 
Trykkfasthet  Kortidslast 10 % def.  300 kPa 
Trykkfasthet  Langtidslast 50 år 2% def.  90 kPa 
Tillatt langtidslast (kPa)  2% deformasjon  90 
Varmekonduktivitet: (W/mK)  deklarerat verdi, λdekl  0,033 
Standardformat (lxb) mm  1200x600 / 2400x1200 
Tykkelser (mm)  50, 100, 150 (Bestillingsvare) 
E-Modul, korttid  Mpa  11,3 
Brannegenskaper (klasse) 
Kant  Glatt