Sundolitt MX 200

Bruksområde

Telesikring og isolasjon der det er store krav til trykkstyrke. Isolering av støttemurer. Isolering av garasjer og boder. Isolering av terrasser. Isolering av veier og innkjørsler. Isolering i kunstgressbaner og grøntanlegg. Isolering av ringmurer i småhus, industrigulv, kjølerom, fryserom etc.

 

 
 

Spesifikasjoner 
Trykkfasthet  Kortidslast 10 % def.  200 kPa 
Trykkfasthet  Langtidslast 50 år 2% def.  60 kPa 
Varmekonduktivitet: (W/mK)  deklarerat verdi, λdekl  0,034 
Standardformat (lxb) mm  1200x600 
Tykkelser (mm)  50, 100 
E-Modul, korttid  Mpa  7,3 
Brannegenskaper (klasse) 
Kant  Glatt