Sundolitt S 80

Bruksområde Sundolitt Standardplater

Isolering i gulv på grunn. Isolasjon av forstøtningsmur. Isolering i vegger og tak. Isolering i betongelement. Isolering i flytebrygger. God isolasjonsevne.  

 
 

Spesifikasjoner 
Trykkfasthet  Kortidslast 10 % def.  80 kPa 
Trykkfasthet  Langtidslast 50 år 2% def.  24 kPa 
Varmekonduktivitet: (W/mK)  deklarerat verdi, λdekl  0,038 
Standardformat (lxb) mm  1200x600 / 2400x1200 
Tykkelser (mm)  40-50-60-80-100-120-150-170-200 
E-Modul, korttid  Mpa  2,4 
Brannegenskaper (klasse) 
Kant  Glatt