Miljøpolitikk

  • Gjeldende tillatelser skal overholdes og lover og forskrifter skal etterleves. 
  • Helse, miljø og sikkerhet skal vektlegges og inngå som en naturlig del både under planlegging og drift. 
  • Det skal arbeides kontinuerlig med forbedring av de ulike faktorer som påvirker miljøet vedrørende prosesser, produkter og tjenester. 
  • Våre ansatte skal informeres og motiveres i miljøarbeidet, slik at de bidrar til at miljøpolitikk og målsettinger blir oppnådd. 
  • Våre underentrepenører som arbeider innenfor vårt fabrikkområde skal følge Sundes miljøstandard. 
  • Beredskapsplaner vedlikeholdes i samarbeid med offentlige myndigheter for å forebygge og redusere virkningen av utilsiktet utslipp.