Miljø

Brødr. Sunde as tilbyr isolasjonsmaterialer og emballasje i EPS og XPS. Dette er 100 % resirkulerbare produkter som blant annet brukes til nye isolasjonsprodukter og som er en del av den sirkulære økonomien. Vi arbeider aktivt for å hindre forsøpling, blant annet med utvikling av gode arbeidsmetoder på byggeplass og opplæring knyttet til kapping. Vi gir også råd om avhending av kapp og overskuddsvarer slik at all EPS og XPS skal komme tilbake i verdikjeden og bli til nye produkter. 

Vi leverer trådkuttere og varmekniver til en rimelig penge og disse skjærer materialene nøyaktig og raskt uten noe avskalling av perler og støv. Vi ønsker at alle bruker slike redskap for at ingen perler skal havne i naturen.

EPS-foreningen arbeider aktivt med strukturering av retur/gjenvinningsordninger for  EPS og XPS slik at alle miljøstasjoner skal sortere og videreføre kapp og rester til produksjon av nye produkter.  

Sunde er medlem av Grønt Punkt som har hånd om all innsamling av EPS emballasje i Norge.