Etterisolering av tak

Sundolitt® takprodukter egner seg svært godt til renovering og etterisolering. Produktene er lette å håndtere og gir høy isolasjonsevne.
 
Når man renoverer tak så må man etterisolere. Dette gir umiddelbar effekt på strømregningen og utgift til ekstra isolasjon når man renoverer er så liten at det reduserte energiforbruket gir en inntjening på typisk et par år.
 

Eksempel:

Typisk sparepotensiale for tak med 50mm isolasjon fra før i fullt oppvarmet , eldre forretnings- industribygg med størrelse 80 x 25m:
 
Tykk. EPS           U-verdi            Spart energi
    50 mm                0,64                      0% (Uten tilleggsisolering)
  100 mm                0,35                   15% 
  200 mm                0,18                   23 %
  300 mm                0,12                   26 %    
 
Beregnet energivehov for dette bygget er 448000 kWh/år.
 
Ved en energipris på kr 1,- pr kWh så er altså besparelsen ved etterisolering fra 50 mm og opp til 300 mm ca kr 115 000,-pr år og dette gir en tilbakebetalingsperiode for 250 mm EPS på litt over et år. Deretter en årlig besparelse på kr 115 000,- som gjør at resten av kostnaden til et renoveringsprosjekt betaler seg selv i løpet av relativt få år.