Etterisolering av kjellervegg

Sundolitt® Drensplate for utvendig isolering av kjeller gir svært stor effekt på energibruken i et bygg og dermed redusert strømregning umiddelbart etter at jobben er gjort.
 
I tillegg gir det bedre innemiljø som følge av at man kan fjerne eventuelle fuktproblemer og at man enklere kan opprettholde en komfortabel temperatur i rommene.
 
Sundolitt® Drensplate beskytter grunnmuren og forlenger også levetiden på bygget.