Etterisolering av fasade

Ved renovering av fasade bør man alltid etterisolere så mye man har plass til. Ekstra isolasjon vil omgående redusere strømregningen og dermed gjøre hele renoveringsjobben lønnsom innen relativt kort tid. Kostnaden for ekstra Sundolitt® EPS isolajson er tjent inn igjen på typisk et par år for fasadeprosjekter.

Sundolitt® EPS er vanligvis brukt til renovering av fasader, les mer her.