Etterisolering er lønnsomt

Å hindre varmetap fra boliger og andre bygg er svært viktig for å redusere vårt energiforbruk. 40% av vårt samlede energiforbruk er knyttet til bygg.
 
Renovering med etterisolering fører til umiddelbar nedgang i energiforbruket og lønnsomheten i slike prosjekter er svært gode.