Ytelseserklæring - Sundolitt XPS Polar

Sundolitt XPS Polar, NO-71110-CPR:

YE XPS