Ytelseserklæringer

En Ytelseserklæring danner grunnlaget for CE-merkingen og inneholder blant annet de vesentlige egenskapene til produktet. Alle produkter som har europeisk harmonisert produktstandard skal CE-merkes og dette er beskrevet i ny forskrift om produktdokumentasjon (DOK) innført i Norge 1/1-14.
 
Følgende produktstandarder ligger til grunn for Sundolitt produkter:
For Sundolitt® EPS (Ekspandert polystyren) gjelder Europeisk produktstandard EN 13163:2012.
For Sundolitt® XPS (Ekstrudert polystyren) gjelder Europeisk produktstandard EN 13164:2012.
For Sundolitt® MW (Mineralull) gjelder Europeisk produktstandard EN 13162:2012.