Tekniske detaljer

Her finnes generelle detaljtegninger for KUB, Ringmur, L-element, Drensplater og Kantelement

Sundolitt® Byggsystemer er anvendelige systemer tilpasset til nybygg og renovering. Produktene brukes til bygg med og uten kjeller og de forskjellige systemene er tilpasset for forskjellige byggtyper.
 
Klikk på relaterte dokumenter under her for å finne de forskjellige detaljene.