Spørsmål og svar

Eps blir mye brukt ved flytende gulv. Må EPS alltid støpes ned ?
 
Nei, EPS trenger ikke støpes ned. Ved bruk av flytende gulv er kravet at det legges spon på EPS platene før parkett legges.
 
Hva er best, 2 x 10 cm, eller ett lag med 20 cm EPS?
 
Hvis du trenger 200 mm isolasjon under din bolig, er det alltid bedre å legge 2 lag a 100 mm enn ett lag på 200 mm. Dette gir en bedre tetting mellom platene ( utlegging i forband).
 
Trykkstyrke, hva betyr det?
 
Det er materialets evne til å ta opp trykk innenfor gitte krav til deformering. Betegnelse kN/m2 ( kPa).
 
Hvilken olje skal benyttes når en monterer Støpematrise?
 
Forskalingsolje, alternativt kan en bruke vanlig soyaolje. (Faktisk billigere). Det er viktig å huske å bruke forskalingsolje dette fordi det da er lettere å få forskalingen av. Vi anbefaler og at forskaling rives så raskt som mulig +- 24 timer.
 
Sundolitt S80, hva står det for?
 
S80 betyr :   S = Standard, 80 refererer til trykkstyrke.
 
Hva er lambda-verdi?
 
Varmekonduktivitet, betegnelse W/mK. Denne verdien angir materialets evne til å lede varme.
Brukes og ved utregning av U-verdi.
 
Hva er U-verdi?
 
U-verdi er et uttrykk for varmegjennomgangskoeffisient og uttrykkes i W/m2K. Verdien forteller hvor mye varme som per tidsenhet passerer en kvadratmeter av konstruksjonen ved temperaturforskjell på en grad mellom konstruksjonens to sider. Jo lavere U-verdien er, desto bedre er isolasjonen.
 
Jeg har kjøpt Sundolitt S80 plater for å bruke disse for isolasjon av et kjellergulv inne i et hus. Jeg skal ikke mure de inn i gulvet, men nåværende murgulv skal bygges opp med isolasjon og tregulv. Etter innkjøpet har jeg hørt hos andre kilder at disse platene kan være brannfarlige og ikke er beregnet for den bruken jeg har planlagt.
 

Du kan trygt bruke denne metoden. Dette er det vi kaller flytende gulv.
Denne metoden er beskrevet i byggdetaljblad hos Byggforsk.

Når du har et "gammelt" gulv som du ønsker å isolere bedre så er dette en enkel og grei metode.Det som skjer er at du bygger inne et brennbart materiale Når et brennbart materiale blir kapslet inn på denne måten (gulv under - gulvgips/parkett over) så gjør du ingenting som er utover lovverket.Ut fra belastning på gulvet velger en trykkstyrke på Sundolitt materialet.
Det er normalt å bruke Sundolitt S150 til dette formål.
 
Hvilke Europeiske produktstandard er det som gjelder for EPS
 
For EPS (Ekspandert polystyren) er standard betegnelsen NS-EN 13163