BREEAM-NOR

BREEAM NOR er en metode for klassifisering av bærekraftige bygg, - med mulighet for sertifisering via NGBC (Norwegian Green Building Council). BREEAM NOR er en norsk tilpasning av BREEAM og ble lansert den 20.oktober 2011.
 
Sundolitt EPS og Sundolitt XPS standardprodukter kan brukes i BREEAM NOR sertifiserte bygg ettersom produktene ikke inneholder miljøgifter som fremgår av A20 listen.