Teknisk forskrift

Nye energikrav fra 1. januar 2017

Fra 1/1-2017 er ett år overgangsordning over og de nye energikravene i byggteknisk forskrift er trådt i kraft for alle. Et av de viktigste regelendringene er skjerpede krav til isolasjonsevne (U-verdi) i gulvet til 0,10 i mot 0,15 tidligere. Dette medfører økt isolasjonstykkelse i gulvet fra ca 250 mm til 350 ved bruk av Sundolitt S80.

Bygningens energieffektivitet

Strengere energirammer gjelder for alle bygningskategorier, men det er fortsatt rom for litt fleksibilitet.

De nye kravene tillater større vindusarealer og romsligere kuldebroverdier. Det er fortsatt mulig å kompensere dårligere isolasjonsverdier på noen områder hvis andre områder er tilsvarende bedre.

Unntak

For bygninger under 70 kvm og fritidsboliger mellom 70 og 150 kvm gjelder kun minimumskravene til energieffektivitet og forbud mot fossilt brensel. Frititidsboliger under 70 kvm har ingen energikrav.