Utvendig kjellervegg

Sundolitt® Drensplate , effektiv drenering og isolering av kjellermur. Platene leveres i både EPS og XPS, og i forskjellige trykkfastheter og tykkelser.

Sundolitt® Drensplate er bygget opp med not og fjær. Platens ytterside er utført med loddrette riller og er dessuten kledd med en vanngjennomtrengende fiberduk, som forhindrer jord og urenheter i å tilstoppe drensrillene. Sundolitt® Drensplatens oppbygging, med falsens kapillærbrytende evne, sikrer effektiv drenering og isolering av kjellervegger.
 
 
- Kjellerveggene fuktsikres ved hjelp av sementmørtel eller annet egnet produkt. Lettklinker må slemmes med 2 lag. Nedre del av vegg kan sikres ytterligere ved å påføre en smøremembran.  
 
- Sundolitt® Drensplate monteres med filtduk ut og i stående posisjon, d.v.s. med rillene vertikalt. Platene kan festes med sementbasert lim eller plugger med skive. 
 
- Platene monteres sammen med not og fjær. Filtdukene skal legges over på de andre platene etterhvert som monteringen skrider frem.
 
- Avsluttes Sundolitt® Drensplate et stykke opp på vegg, benyttes ferdig tilpasset avslutningslist på toppen av platen. Avslutningslisten skrues i veggen, husk fugemasse i hullene.
 
- Føres Sundolitt® Drensplate helt opp under utvendig kledning og tilbakefylles med masser, avslutt et stykke opp på veggen, filtduken fjernes og platen pusses utvendig med en fiberpuss.
 
I området hvor drensledning ligger fylles det opp med pukk, og nederste del av filtduken på drensplatene legges over pukklaget. Kontrollere at drensledning ikke ligger over innvendig gulvhøyde (bør ligge min. 10 cm under innvendig gulvhøyde) og at drensledningene minimum har et fall på 1:200. Øvrig tilbakefylling kan nå gjøres med stedlige masser. Vis aktsomhet ved tilbakefylling.