Sundolitt takkile

Sundolitt® takfallkile benyttes i kombinasjon med fall 1:60 og 1: 40 for å bygge fall inn mot sluk ved 2-veis fall. Takfallkilen leveres i form av ferdig støpt plate. Kilen bygges opp på en enkel måte.

Platen som benyttes er sammensatt av flere kiler. Ved å knekke av kiler og sette sammen i ett gitt mønster, bygges kilen. Ved større lengder kombineres kileplaten med en jevntykk 20x1200x1200mm plate. Denne platen inngår i det samme systemet og leveres automatisk med fra vår side når den kreves.
Se produktoversikten for mer informasjon om takprodukter.