Isolasjon i tak

Sundolitt® takisolasjon for utvendig takisolering er utviklet for å gi høy isolasjonsevne samtidig som de er enkle å legge. Et Sundolitt®-isolert tak gir et stabilt inneklima, hindrer kuldebroer og gir god lydisolering.

Vi har utviklet en rekke produkter som til sammen gir våre kunder en komplett løsning for isolering av flate tak.

Sundolitt® takisolasjon er en meget god løsning for isolering og falloppbygging av tradisjonelle flate tak. Fallet bygges ved hjelp av to standard fallplater og underliggende jevntykke plater. Det gir rask utlegging og effektiv fremdrift på byggeplass. I tillegg gjør Sundolitt® sine enkel- og dobbelskårne kiler det lett å legge fall til sluk. Sundolitt® takisolasjon for flate tak leveres med fall 1:40, 1:60 og 1:100. Tak skal ha tilstrekkelig fall. Skadene kan bli store hvis det oppstår lekkasje i et udrenert lavpunkt. Derfor anbefaler Byggforsk et minstefall på 1:40.

Sammenlignet med andre isolasjonsmaterialer på markedet har Sundolitt® en meget høy fuktmotstand, noe som er ideelt i vårt klima som kjennetegnes av mye nedbør. Materialets beskaffenhet i forhold til fukt kan illustreres med at materialet brukes som flyteelement i kaier og lignende.


Vi bistår med mengdeberegning

Sundolitt® taksystemer kan benyttes på alle typer flate tak. Vi kan tak, og når taket er prosjektert så bistår vi gjerne med å mengdeberegne ditt prosjekt. I tillegg til isolasjon leverer vi snitt-tegninger og fallplaner til de ulike prosjektene.