Store Veiblokk-leveranser fra Sunde!

Rud - Vøyenenga

Ny stor leveranse av Sundolitt Veiblokk pågår nå i Sandvika.

På strekningen E16 Rud - Vøyenenga pågår det nå store leveranser med Sundolitt Veiblokk som brukes til å bygge lette fyllinger i tilknytning til veisystemene. Hele 34.000 m3 skal leveres til dette prosjektet alene og det føyer seg inn i rekken av leveranser av dette populære produktet.

Brødr. Sunde as har i mange år vært en stor leverandør av lette fyllmasser av EPS (Isopor) i tilknytning til veibygging i Norge og andre land. Leveranser av Veiblokk fra Sunde pågår i mange deler av landet, blant annet på E16 i Sandvika, E18 i Larvik, RV 509 i Sola og RV 420 ved Lillesand. Sunde er stolt av å være leverandør av EPS til store komplekse prosjekter og er glad for tilliten som blir vist!


Veiblokk 2.jpg