Svar på punktvedtak 01.02.10 - Presentasjon av Sunde 25.08.10

Det Faste utvalget for Plansaker (FuP) gjorde 01.02.10 møtevedtak vedrørende Brødr. Sunde as.
 
Dette er en presentasjon som gir punktvise svar og gjennomgåelse av de til sammen 9 punktene.