Risikovurdering utvidet tankkapasitet for pentan - Scandpower

Scandpower har utført en risikovurdering for utvidet tankkapasitet for pentan ved Brødr. Sunde AS sitt anlegg i Spjelkavik, Ålesund.