Risikovurdering Sunde - presentasjon ved Scandpower

Et grundig arbeid med risikostyring, risikovurdering og risikoreduksjon er svært viktig i all virksomhet.
 
Scandpower har utført en grundig risikovurdering av Brødr. Sunde AS i Spjelkavik, Ålesund og resultatene av dette presenteres her.