Risikovurdering ny energisentral - Scandpower

Brødr. Sunde as har investert i en ny svært miljøvennlig og effektiv energisentral for anlegget i Spjelkavik, Ålesund.
 
Scandpower har utført en risikovurdering av den ny energisentralen og resultatene er presentert her.