Risikovurdering tank- og produksjonsanlegg

Lloyd´s Register Consulting (tidligere Scandpower AS) har i 2014 oppdatert risikovurderingen av Brødr. Sunde AS sitt anlegg i Spjelkavik, Ålesund.
 
Dette gir en grundig vurdering av anlegget.