Presentasjon for politikere i Ålesund Bystyre

Brødr. Sunde as ved Direktør Rolf Fagervoll presenterte 1. mars 2012 selskapets historikk, drift og fremtidsplaner i et møte med politikere i Ålesund Bystyre.