Varmekonduktivitet

Med varmekonduktivitet mener en et materiale sin evne til å lede varme. Betegnelsen er W/m°C eller W/mK. I og med at det er luften i Sundolitt EPS som gir den varmeisolerende effekten, innebærer dette at lambda-verdien for Sundolitt EPS kan bli svært lav (god). Varmekonduktiviteten er avhengig av materialets densitet og de beste verdiene oppnåes ved densiteter på mellom 30-50 kg.
 
Ettersom Sundolitt EPS er hydroskopisk beholdes de gode isoleringsevnene selv om det er veldig høy relativ fuktighet (RH) i omgivelsene rundt.