Montering & Bearbeiding

Sundolitt EPS kan limes med limtyper som ikke inneholder løsningsmidler. Følgende liste kan være retningsgivende.  

Polyuretan lim  - 1 eller 2 komponent ,Silikonlim , Sementbasert flislim, Klebesement, Smeltelim, Spesiallim for EPS, Lim på asfalt eller kautchuck basis uten løsemidler. Er du i tvil, prøv først på et lite prøvestykke og la dette ligge natten over for å se om limet reagerer med materialet.

Lastbærende plater bør vurderes festet mekanisk.  En kan bruke bolter/skruer med stor diameter på skive.

Sundolitt EPS bearbeides enkelt med kniv, hånd- eller stikksag. Sundolitt EPS kan og skjæres med glødetråd eller med spesiell EPS kniv.