Luft gjennomgang

Luftgjennomgangen i Sundolitt EPS plater reduseres med økende tykkelse. Ved en tykkelse på 80 mm er luftgjennomgangen sammenlignbar med andre produkter brukt for å redusere luftgjennomgang.