Isolasjonsevne EPS

Sammenligningen viser isolasjonsevnen til forskjellige materialer.

100 mm Sundolitt EPS kan sammenlignes med isolasjonsevnen til ca 3100 mm betong. Søylene viser forskjellen i isolasjonsevne til forskjellige materialer.