Holdbarhet

Sundolitt EPS er motstandsdyktig mot saltvann (hav), alkohol, syrer og de fleste animalske og vegetabilske oljer. Den angripes ikke av mikroorganismer eller bakterier. Sundolitt EPS er heller ikke korrosivt. Sundolitt EPS brytes ned av bensin, bensindamp og en del organiske løsemidler og oljer.
Lagringstiden er nærmest ubegrenset. Sundolitt EPS har gode egenskaper vedrørende aldring, men kan bli misfarget og få litt sprø overflate dersom produktet utsettes for direkte sollys over lang tid.

 

+  Vann,sjøvann,saltløsninger
+  Kalk, sement, gips, anhydrid
+  Alkalier som natronlut, ammoniakkvann, kalkvann, anhydrid
+  Såpe, fuktmidler
+  Saltsyre 35 %, salpetersyre inntil 50 %, svovelsyre inntil 95 %
+  Svake syrer som melkesyre, kullsyre, humussyrer (myrvann)
+  Salt, gjødsel (kalsiumnitrat)
+  Bitumen, kaldbitumen, bitumensparkel/membraner
-  Tjæreprodukter
+  Melk
0  Matolje
0  Parafinolje, vaselin, dieselolje
+  Silikonoljer
+  Alkoholer slik som metylalkohol, etylakohol
-  Organiske løsemidler som aceton, eter,nitrotynner, benzen

 xylen, lakktynner, trikloretylen, tetraklorkullstoff, terpentin.
-  Mettede alifatiske hydrokarboner f.eks. cykloheksan, white spirit
-  Bensin
+  Humussyrer og andre bestanddeler i hagejord

 

+   = Resistent  / 0 = Begrenset resistent  /  - = Ikke resistent  (går i oppløsning)