Fuktopptak

Fordi Sundolitt EPS har en tett cellestruktur er vannopptaket meget lavt. I henhold til standardiserte prøvemetoder (neddykket i 28 døgn ved en gitt temperatur), viser målinger av Sundolitt EPS at vannopptaket er under 5 vol %.