Brannegenskaper

Sundolitt EPS er et oljeprodukt og dermed brennbar. På samme måte som med andre brennbare materialer må en del betingelser være tilstede for at noe skal brenne. Det må finnes en varmekilde, samt tilgang til oksygen. Den luften som finnes i en Sundolitt EPS plate er ikke tilstrekkelig til at forbrenning skal underholdes.
Høyest anbefalte brukstemperatur for Sundolitt EPS er + 80° C. Ved temperaturer over dette vil Sundolitt EPS begynne å bli myk. Formstabilitet avtar ved  temperatur 95- 100 ° C.

Gnister antenner ikke EPS .Vedvarende flammer mot EPS fører til antennelse,  
Selvslukkende kvalitet (SE): Tåler små flammer, slukker når flammen fjernes  Ved fullstendig forbrenning frigjøres kun CO2 og H2O
Ved brann i EPS kan alle brannslukningsmidler benyttes.