Miljø

EPS kan resirkuleres eller energigjenvinnes. Internt resirkuleres materialet. EPS kan også resirkuleres gjennom ekstrudering, som da blir brukt i nye produkter som kulepenner, hagemøbler, blomsterpotter o.l. Alternativt kan EPS energigjenvinnes. EPS er produsert av et oljederivat. Vi har bare "lånt" råstoffet til emballering, så kan det gå videre til forbrenning - som var alternativet fra begynnelsen av.  EPS har omtrent samme brennverdi som fyringsolje. EPS forbrennes fullstendig ved en temperatur på over 800 gr. C  og avgir bare ren CO2 og vann.

EPS er uskadelig ved hudkontakt og avgir ingen skadelige fibrer e.l.  Materialets meget lave egenvekt gjør det lett å arbeide med, noe som igjen reduserer arbeidsskader.

Den norske bransjeorganisasjonen (PIF) for EPS produsentene arbeider aktivt med strukturering av retur/gjenvinningsordninger for  EPS.

Vi er medlemmer av Materialretur og Plastretur i Norge.