Innkjøp

 

Bjørn Sellereite
Innkjøpssjef
Brødr. Sunde as ,Borgundfjordveien , 6022  Ålesund
Dir tlf : 70 17 70 50
Mobil:  90 86 84 16
 

 

 
 
Wenche Gjøsund
Innkjøper
Brødr. Sunde as ,Borgundfjordveien , 6022  Ålesund
Dir tlf : 70 17 70 35
Mobil:  92 29 76 07