Reklamasjonsbehandling

Brødr. Sunde as ønsker å ha en rask og rettferdig reklamasjonsbehandling dersom det skulle oppstå noe som gir grunn til å reklamere. For å få til dette trenger vi så mye informasjon som mulig med en gang slik at vi raskt for avklart om reklamasjonen blir godkjent.
 
Godkjente reklamasjoner som medfører økonomisk kompensasjon skal alltid krediteres mot ordre og ikke ved at kunde fakturerer Sunde for beløpet.
 
Klikk her for reklamasjonsskjema som skal fylles ut og returneres til Sunde så raskt som mulig.