Produkt-marked

Anvendelsesmulighetene for eps produktene Sunpack og Sundolitt er utallige. Selv om produktet har vært på markedet i mer enn 50 år, er anvendelses potensialet fortsatt enormt. Vår påstand er at eps Sunpack / Sundolitt er morgendagens materiale for emballering og isolering, og det er kun fantasien som setter begrensninger.


Sunde EPS     

Brødr. Sunde as produserer årlig 45 000 T/år Ekspanderbar PolyStyrene,  kalt SUNDE EPS. Produktet selges til eksterne kunder og til datterselskaper. En betydelig andel eksporteres. Sunde har i over 50 år utviklet egen teknologi for fremstilling av Sunde EPS, som i dag er kjent for å inneholde optimale egenskaper for både isolasjon og emballasje.
 
 

Sunpack  

Vår spesialitet er å  tilby skreddersydde emballasjeløsninger – Sunpack - for all type industri – fra næringsmiddel til militære formål.  Logistikkløsninger er kundetilpasset.
 
 

Sundolitt 

Sundolitt er markedsleder i Norge.  Det har vi lykkes med ved å være best på tilgjengelighet, logistikk og produkt.  Våre isolasjonsløsninger utvikles for å gi kunden/sluttbrukeren kostnadsbesparelser i byggeperioden.  Salgsapparatet er løsningsorientert og tilbyr de rette  isolasjonsløsningene til de ulike isolasjonsbehovene.